Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 50 педагогически специалисти

Обучение на педагогическите специалисти

Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 49 педагогически специалисти.

Обучение на педагогическите специалисти

Тема: „Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества“

Място: манастир „Св. Св. Кирик и Юлита“, кв. Горни воден, общ. Асеновград

Период: 12 и 13.09.2022 г., присъствена форма, 16 академични часа – 8 академични часа присъствена форма и 8 академични часа дистанционна форма.

Начало и край: 15.30 часа (на 12.09)- 13.00 часа (на 13.09.2022г.)

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 46