Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 50 педагогически специалисти

Обучение на педагогическите специалисти

Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 49 педагогически специалисти.