През новата 2021/2022 учебна година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се използва електронен дневник – https://www.shkolo.bg[/et_pb_text]

През новата 2022/2023 учебна година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се използва електронен дневник на  НЕИСПУО .

Линк, към секция родители. Нужна е регистрация на родителя.

https://oidc.mon.bg/interaction/snxiWii_RIPSgag3SIfQa