Отчет трето тримесечие 2018 г. ТУК

Отчет –  бюджет 2018 г. ТУК

Отчет за месец март – 2019 г. ТУК

Уточнен план – 2019 г. ТУК

Отчет второ тримисечие 2019 г. ТУК

Отчет трето тримесечие 2019 г. ТУК

Отчет четвърто тримесечие 2019 г. ТУК 

Отчет първо тримесичие 2020 ТУК

Отчет второ тримесичие 2020 ТУК

Отчет трето тримесичие 2020 ТУК

Годишен отчет 2020 ТУК

Бюджет за 2021 ТУК

Отчет за първо тримесечие 2021 ТУК

Отчет за второ тримесечие 2021 ТУК