Длъжностно лице по защита на данните съгласно GDPR и ЗЗЛД –адвокат Десислава Илинчева

  Адрес: Пловдив, България

  Бул. „6-ти Септември“ 152, офис 3-4Б

  Моб: +359 899 849424,  desi@bglawconsult.com