Златка Алдженаби – Директор
Мария Илчевска – Заместник директор, учебна дейност
Донка Йочева – Заместник директор, учебна дейност

Златка Драгнева – Педагогически съветник

Гичка Николова – старши учител, подготвителна група
Иванка Балабурова – старши учител, подготвителна група


Грозденка Манева – Старши учител, начален етап
Десислава Герчева – Старши учител, начален етап
Диана Илиева – Старши учител, начален етап
Диана Иванова – Старши учител, начален етап
Стефка Радева – Старши учител, начален етап
Ивелина Цонева – Учител, начален етап
Марина Бойчева – Старши учител, начален етап
Мариана Иванова – Старши учител, начален етап
Теодорка Геленчева – Старши учител, начален етап
Ана Маркидова – Старши учител, начален етап
Мария Янкова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Тинка Христозова – Старши учител, начален етап в ГЦОУД
Десимира Миткова – Учител, начален етап
Светлана Сърмаджиева – Учител, начален етап
Радостина Иванова – Учител, начален етап
Маргарита Тахир – Учител, начален етап в ГЦОУД
Здравко Гатешки – Учител, начален етап в ГЦОУД
Цветан Геленчев – Учител, начален етап в ГЦОУД
Иванка Цветанова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Благомира Бичева – Учител, начален етап в ГЦДОУД
Мария Костадинова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Светлана Войводова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Стойна Трифонова-Манат – Учител, начален етап в ГЦОУД
Цветелина Делова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Ивелина Николова – Учител, начален етап в ГЦОУД

Екатерина Тошева – Учител по религия
Мария Караджова – Учител, спортна подготовка
Кирил Акалски – Учител, спортна подготовка
Димитринка Кушлева – Старши учител, ОУП / Математика/  в прог. етап
Елица Карипова- Учител, ОУП / Български език и литература/ в прог. етап
Здравка Богойска Старши учител, ОУП / Български език и литература/  в прог. етап
Ива Аярова – Учител, ОУП / Български език и литература/ в прог. етап
Катя Янакиева – Старши учител, ОУП / История и цивилизация, География и икономика/  в прог. етап
Цветана Коджейкова – Учител, ОУП / История и цивилизация, География и икономика, Технологии и предприемачество/  в прог. етап
Екатерина Кръстева – Учител, ОУП / Човек и природа, Химия и опазване на околната среда/  в прог. етап
Гергана Салакова – Старши учител, ОУП / Математика, Информационни технологии/  в прог. етап
Людмила Хаджиева-Чилибинова Старши учител, ОУП / Музика/  в прог. етап
Мария Тюфекчиева – Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап
Румяна Балездрова – Старши учител, ОУП / Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/  в прог. етап
Николай Краевски – Учител, ОУП / Изобразително изкуство/  в прог. етап
Светлана Лесинска – Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап


Лектори