Златка Алдженаби – Директор
Мария Илчевска – Заместник директор, учебна дейност
Донка Йочева – Заместник директор, учебна дейност

Димитринка Кушлева- Заместник директор, учебна дейност

Златка Драгнева – Педагогически съветник

Стефан Августинов – Психолог

Гичка Николова – старши учител, подготвителна група
Иванка Балабурова – старши учител, подготвителна група

Грозденка Манева – Старши учител, начален етап
Йоана Иванова –Учител, начален етап
Диана Илиева – Старши учител, начален етап
Диана Иванова – Старши учител, начален етап
Стефка Радева – Старши учител, начален етап
Ивелина Цонева – Учител, начален етап
Ана Маркидова – Старши учител, начален етап
Мариана Иванова – Старши учител, начален етап
Теодорка Геленчева – Старши учител, начален етап

Десислава Герчева – Старши учител, начален етап
Светлана Войводова – Учител, начален етап
Стойна Трифонова-Манат – Учител, начален етап

Цветан Геленчев – Учител, начален етап

Елена Калоферова- учител, начален етап в ГЦОУД

Мария Димитрова– Учител, начален етап в ГЦОУД
Тинка Христозова – Старши учител, начален етап в ГЦОУД

Светлана Узунова– Учител, начален етап в ГЦОУД
Иванка Цветанова – Учител, начален етап в ГЦОУД
Благомира Бичева – Учител, начален етап в ГЦОУД
Мария Костадинова – Учител, начален етап в ГЦОУД

Наталия Димитрова– Учител, начален етап в ГЦОУД
Сали Кадиров – Учител, начален етап в ГЦОУД
Таня Банкова – Учител, начален етап в ГЦОУД

Катерина Бояджиева –  учител, начален етап в ГЦОУД

Иво Димитров-Учител,начален етап в ГЦОУД

Екатерина Тошева – Учител по религия
Мария Караджова – Старши Учител, спортна подготовка
Кирил Акалски – Учител, спортна подготовка

Гергана Калинова-Учител, спортна подготовка

Васил Стефанов – Учител, спортна подготовка
Димитринка Кушлева – Старши учител, ОУП / Математика/  в прог. етап
Ива Георгиева- Учител, ОУП / Български език и литература/ в прог. етап
Здравка Богойска – Старши учител, ОУП / Български език и литература/  в прог. етап
Ива Аярова – Учител, ОУП / Български език и литература/ в прог. етап
Катя Янакиева – Старши учител, ОУП / История и цивилизация, География и икономика/  в прог. етап
Валентина Бойкова – Старши Учител, ОУП / История и цивилизация, География и икономика,/  в прог. етап
Екатерина Кръстева – Учител, ОУП / Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/  в прог. етап
Гергана Салакова – Старши учител, ОУП / Математика, Информационни технологии/  в прог. етап
Людмила Хаджиева-Чилибинова – Старши учител, ОУП / Музика/  в прог. етап
Мария Тюфекчиева – Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап
Николай Краевски – Учител, ОУП / Изобразително изкуство/  в прог. етап
Даниела Постолова – Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап

Наиле Рафхат-Учител,ОУП/Математика/в прог.етап

Лектори

Ралица Очкова – Учител, ОУП ,Технологии и предприемачество/  в прог. етап