1.    Гергана  Костадинова – председател

2.    Николина  Бранкова – секретар

3.    Константин  Ганчев -член

4.    Лиляна  Сарийска – член

5.    Красимира  Шопова – член

6.    Даниела  Овчарова – член

7.    Нели Ганевска – представител на финансиращия орган определен от кмета на община Пловдив

8.    Ралица  Шиякова – първи резервен член

9.    Мила  Димитрова – втори резервен член

10. Ламбрина  Йовчева – трети резервен член