ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИ ПРЕЗ II срок 2023-2024

График за провеждане на класни и контролни работиза 2 срок за учебата 2023-2024г.

График втори час на класа 2 срок 2023-2024

Консултация на ученици обща подкрепа-2 срок

Консултация на ученици допълнителна подкрепа-2 срок

График консултации учители ГЦДОУД 2023_2024г – 2 срок.

График втори час на класа ГЦОУД  2023_2024г. – 2 срок

Неучебни дни за учебната 2023-2024

Седмично разписание 1-7 клас-първи срок 2023-2024

Седмично разписание подготвителна група 2023-2024.docxДневен режим Подготвителна група 2023-2024 docx

Дневен режим 1-7 клас 2023-2024г.doc

График за провеждане на контролните и класни работи през учебната 2023-2024 година

График за провеждане на входните равнища през учебната 2023-2024 година

График за провеждане на консултации с ученици – обща подкрепа първи учебен срок за учебата 2023-2024г

График за провеждане на консултации с ученици – допълнителна подкрепа първи учебен срок за учебата 2023-2024г

График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици първи учебен срок за учебната 2023-2024 година

График за провеждане на втори час на класа през учебната 2023-2024 година на учители в ГЦОУД първи учебен срок

График за провеждане на консултации с ученици през учебната 2023-2024 година на учители ГЦОУД първи учебен срок

График за провеждане на учебен час на модулното обучение по спортни дейности за учебата 2023-2024г