Обявени свободни места за ученици   

 Училищни правилници, кодекси и програми

Актуализация правилник за дейността на училището м.11.2023 г.

Механизъм наркотици и приложения учебната 2023 – 2024 г.

Правилник за дейността на училището 2023-2024

Годишен план 23-24

Етичен кодекс на общността 2023 -24

Eтичен кодекс за работещи с деца 2023 -24

Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-на-деца-и-ученици-от-уязвими-групи-2023-24 нова (2) (2) (1)

Програма за превенция на риск от отпадане 2023-2024г (1)

Мерки за подобряване на образователните резултати и повишаване качеството на учебния процес 2023-2024г

Училищна стратегия

Актуализирана стратегия 2020-2025 г.

Актуализиран план към стратегия 2020-2025 г.

Училищни учебни планове 2023/2024

Училищен учебен план Подготвителна група

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Форми на обучение:

форми на обучение

 

Правила за безопасност в мрежата :

Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градинаучилището и в Интернет

Безопасност в мрежата

Критерии за оценяване по учебни предмети :

I А клас Критерии за оценка по Български език и литература

I А клас Критерии за оценка по Математика

I А клас Критерии за оценка по Английски език за учебната 2023-2024г

I А клас Критерии за оценка по Родинознаниеза учебната 2023-2024г 

I А клас Критерии за оценка по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г

I А клас Критерии за оценка по Музика за учебната 2023-2024г

I А клас Критерии за оценка по Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г

I А клас Критерии за оценка по ИУЧ Български език и литература за учебната 2023-2024г 

I А клас Критерии за оценка по ИУЧ Математика за учебната 2023-2024г

I А клас Критерии за оценка по ИУЧ Родинознание за учебната 2023-2024г

I Б клас Критерии за оценка по Български език и литература за учебната 2023-2024г..docx (1)

I Б клас Критерии за оценка по Избираем учебен час по Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

I Б клас Критерии за оценка по Избираем учебен час по Математика за учебната 2023-2024 г.

I Б клас Критерии за оценка по Технологии и предпремачество за учебната 2023-2024 г. 1-клас

I Б клас Критерии за оценка по Родинознание за учебната 2023-2024 г.

I Б клас Критерии за оценка по Математика за учебната 2023-2024 г.

I Б клас Критерии за оценка по Английски език за учебната 2023-2024г

I Б клас Критерии за оценка по Изобразитено изкуство за учебната 2023-2024г

I Б клас Критерии за оценка по Музика за учебната 2023-2024 г.

I Б клас Критерии по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024г.

I В клас Критерии за оценка по Български език и литература за учебната2023-2024г.

I В Критерии за оценка по Математика за учебната 2023-2024год.

I В Критерии за оценка по Родинознание за учебната 2023-2024

I В клас Критерии за оценка по Английски език за учебната 2023-2024

I В клас Критерии за оценка по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

I В клас Критерии за оценка по Музика за учебната 2023-2024г.

I В клас Критерии за оценка по Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г.

I Г клас Критерии за оценка по Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценяване по Родинознание за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по Английски език за учебната 2023-2024

I Г клас Критерии за оценка по Избираем учебен час- Математика за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по математика за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по технологии и предпремачество за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по изобразително изкуство за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по Избираем учебен час – Родинознание за учебната 2023-2024 г.

I Г клас Критерии за оценка по Музика за учебната 2023-2024 г.

 

II А клас Критерии за оценяване по Български език и литература за учебната 2023-2024г.

II А клас Критерии за оценяване по Родинознание за учебната 2023-2024г.

II А клас Критерии за оценка по учебен предмет Английски език за учебната 2023-2024г (1)

II А клас Критерии за оценяване по Технологии за 2023-2024г.

II А клас Критерии за оценяване по Музика за учебната 2023-2024г. ocx

II А клас Критерии за оценяване по Математика 2023-2024

II А клас Критерии за оценяване по Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г

II А клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт 2023-2024 г

II Б клас – Критерии за оценка по технологии и предприемачество за учебната 2023-2024 г.

II Б клас – Критерии за оценка по родинознание за учебната 2023-2024 г.

II Б клас – Критерии за оценка по музика за учебната 2023-2024 г.

II Б клас – Критерии за оценка по математика за учебната 2023-2024 г.

II Б клас – Критерии за оценка по изобразително изкуство за учебната 2023-2024 г.

II Б клас – Критерии за оценка по Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

II Б клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт 2023-2024 г

II В клас Критерии за оценяване по Музика за учебната 2023 – 2024 г.-

II В клас Критерии за оценяване по Изобразително изкуство за учебната 2023 – 2024 г.

II В клас Критерии за оценяване по Математика за 2023-2024г.

II В клас Критерии за оценяване по Английски език за учебната 2023 – 2024 г.

II В клас Критерии за оценяване по Български език и литература за учебната 2023 – 2024 г.

II В клас Критерии за оценяване по Родинознание за 2023-2024г.

II В клас Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023 – 2024 г.

II В клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт 2023-2024 г

 

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природата за учебната 2023-2024г

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и обществото за учебната 2023-2024г

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Музика за учебната 2023-2024г

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика за учебната 2023-2024г

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г I

III А клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природата за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и обществото за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Музика за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г

III Б клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт 2023-2024 г

III Б клас, Критерии за оценка по учебен предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и обществото за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природата за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Музика за учебната 2023-2024г

III В клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г

III В клас, Критерии за оценка по учебенн предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

III В клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт 2023-2024 г

 

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература , за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Музика, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и общество, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природа, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по учебен предмет Английски език, за учебната 2023-2024 година

IV А клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природата за учебната 23-24г.

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика за учебната 2023-2024г.

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Английски език за учебната 23-24г. (1)

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и обществото за учебната 23-24г.

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство за учебната 23-24г.

IV Б клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 23-24г.

IV Б клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г.

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природа , за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и общество, за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество, за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Музика, за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика, за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Изобразително изкуство, за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература, за учебната 2023-2024docx

IV В клас Критерии за оценка по Английски език , за учебната 2023-2024 година

IV В клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

IV Г клас Критерии за оценка по учебенпредмет Изобразително изкуство за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и природата за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Човекът и обществото за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Математика за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по учебен предмет Английски език за учебната 2023-2024г.

IV Г клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

 

V А клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

V Б клас Критерии за оценяване по български език и литература за учебната 2023-2024 г

V В клас Критерии за оценяване по български език и литература за учебната 2023-2024г.

VI А клас Критерии за оценка по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

VI Б клас Критерии за оценяване по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

VI В клас Критерии за оценяване по учебен предмет Български език и литература за учебната 2023-2024 г.

VII А клас Критерии за оценяване по български език и литература за учебната 2023-2024г.

VII Б клас Критерии за оценяване по български език и литература за учебната 2023-2024г.

VII В клас Критерии за оценяване по български език и литература за учебната 2023-2024 г

 

V А клас критерии за оценяване по математика за учебната 2023-2024 г

VI А клас критерии за оценяване по математика за учебната 2023-2024 г

VI Б клас критерии за оценяване по математика за учебната 2023-2024 г

VI В клас критерии за оценяване по математика за учебната 2023-2024 г

 

VIIа, VIIб, VIIв критерии за оценяване по Физикаи астрономия 2023-2024 г.

 

V А Критерии за оценяване по учебен предмет Aнглийски език за учебната 2023_2024г.

V Б клас Критерии за оценка по учебен предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

V В клас Критерии за оценка по учебен предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

VI А Критерии за оценяване по учебен предмет Aнглийски език за учебната 2023_2024г. 

VI Б клас Критерии за оценка по учебне предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

VI В клас Критерии за оценка по учебен предмет – английски език, за учебната 2023 _ 2024 г.

VII А клас Критерии за оценяване по учебен предмет Aнглийски език за учебната 2023_2024г.

VII Б клас Критерии за оценяване по учебен предмет Aнглийски език за учебната 2023_2024г.

VII В клас Критерии за оценяване по учебен предмет Aнглийски език за учебната 2023_2024г.

 

V А клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

V Б клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г.doc

V В клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г.docx.

VI А клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

VI Б клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

VI В клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

VII А клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

VII Б клас Критерии за оценка по История и цивилизация за учебната 2023-2024 г

 

V А клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

V Б клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

V В клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

VI А клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

VI Б клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

VI В клас Критерии за оценка Човекът и обществото за учебната 2023-2024 г

VII А клас Критерии за оценка по Биология и Здравно образование за учебната 2023-2024 г

VII Б клас Критерии за оценка по Биологи и Здравно образование за учебната 2023-2024 г

VII В клас Критерии за оценка по Биология и Здравно образование за учебната 2023-2024 г

VII А клас Критерии за оценка по Химия и опазване на околната среда за учебната 2023-2024 г

VII Б клас Критерии за оценка по Химия и опазване на околната среда за учебната 2023-2024 г

VII В клас Критерии за оценка по Химия и опазване на околната среда за учебната 2023-2024 г

 

 

V А Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

V Б Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

V В Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

VI А Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

VI В Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

VII ВКритерии за оценяване по Технологии и предприемачество за учебната 2023-2024г.

VIIа клас, VII б клас и VII в клас Критерии за оценяване по Технологии и предприемачество 2023-2024 година

 

I II III клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

V А клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

V Б клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

V В клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

VI А клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г

VI Б клас Критерии за оценка по Физическо възпитание и спорт за учебната 2023-2024 г