Покана за Обществен съвет 06.03.2024г

Протокол 26 от 13.12.2023

Протокол от заседание на Обществен съвет от 20.09.2023г.

Протокол №1 от заседание на Обществен съвет – 27.12.2019 г.

Протокол от 12.03.2019 г.

Протокол от 20.03.2019 г.

Протокол №2 от заседание на Обществен съвет – 14.01.2020 г.

Протокол №3 от заседание на Обществен съвет – 31.01.2020 г.

Протокол №4 от заседание на Обществен съвет

Протокол №6 от заседание на Обществен съвет от 13.07.2020 г.

Протокол №7 от заседание на Обществен съвет от 27.08.2020 г.

Протокол №8 от заседание на Обществен съвет от 03.11.2020 г.

Протокол № 12

Покана за Обществен съвет от 04.01.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „Кочо Честеменски“ за учебната 2019-2020 г.

Покана за Обществен съвет от 18.01.2021 г.

Покана за Обществен съвет на 05.10.2021 г.

Покана за Обществен съвет на 18.11.2021 г.

Протокол № 1 на Обществен съвет от 14.01.2021 г.

Протокол № 2 на Обществен съвет от 27.01.2021 г.

Протокол № 3 на Обществен съвет от 31.03.2021 г.

Протокол № 4 на Обществен съвет от 29.04.2021 г.

Протокол № 5 на Обществен съвет от 13.07.2021 г.

Протокол № 6 на Обществен съвет от 25.08.2021 г.

Протокол № 7 на Обществен съвет от 05.10.2021 г.

Протокол № 8 на Обществен съвет от 10.12.2021 г.

Протокол № 9 на Обществен съвет от 20.01.2022 г.