Правила за безопасност в мрежата :

https://sacp.government.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82https://sacp.government.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

ПЛАН – ПРОГРАМА  за работата на Училищната комисия по БДП